Aż o 67 zmniejszyła się liczba uczniów, którym przysługuje stypendium szkolne. Zdaniem naczelnika wydziału edukacji, powodem może być spadek bezrobocia oraz zwiększone zasiłki rodzinne. Wpływu na to nie ma program 500 +.

Mniej uczniów ze stypendiami
Naczelnik Robert Dobroński przypuszcza, że zmniejszenie się liczby uczniów pobierających stypendia to skutek spadku bezrobocia

Stypendia szkolne to forma pomocy materialnej przyznawana uczniom, u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 złotych. W 2017 r. otrzymało je 209 uczniów ze szkół podległych miastu. To o 67 osób mniej niż w roku ubiegłym. Skąd tak znacząca zmiana?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.