W Dźwierzutach na 13-hektarowej działce powstać ma elektrownia fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jak informuje sołtys miejscowości Leszek Kalinowski, jest duże zainteresowanie lokalizacją tu większej liczby podobnych inwestycji. Nie u wszystkich budzą one jednak entuzjazm.

Moda na słoneczną energię
Elektrownia fotowoltaiczna w Dźwierzutach ma się składać maksymalnie z 120 000 sztuk paneli

Budową elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dźwierzutach zainteresowana jest firma z Warszawy. Na 13-hektarowej działce powstanie obiekt, którego przeznaczeniem będzie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Następnie ma być ona przesyłana do sieci elektroenergetycznej po uprzednim przyłączeniu przez lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Teren, na którym planowana jest inwestycja, należy do sołtysa Dźwierzut Leszka Kalinowskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.