Liczba mieszkańców Szczytna systematycznie maleje. Przybywa ich za to w gminie Szczytno. Jeśli taka tendencja by się utrzymała - za 30 lat zaludnienie w gminie byłoby większe niż w mieście.

Modna wieś

MAMY WYŻ

Rok temu cieszyliśmy się, że idzie wyż. Zapowiadała go liczba urodzeń na naszym terenie - najwyższa w XXI wieku. Kolejne dwanaście miesięcy tylko to potwierdziło. USC w Szczytnie w 2009 roku odnotował 761 urodzeń, o 52 więcej niż rok wcześniej. Wśród noworodków utrzymuje się niewielka przewaga płci męskiej nad żeńską. W Szczytnie, gdzie na świat przyszło 268 nowych obywateli, większość – 140 stanowili chłopcy. Najczęściej nadawane im imiona to Jakub, Kacper, Mateusz, Bartosz i Wiktor. Z kolei wśród dziewcząt dominują Julie, Zuzanny, Maje, Oliwie i Amelie. Rzadziej rodzice decydują się na imiona, które królowały jeszcze kilka lat temu: Kinga, Aleksandra, Wiktoria, Szymon, Paweł czy Piotr.

Chociaż dzieci rodzi się więcej, to jednak mniej zawieranych jest małżeństw.

- Coraz więcej dzieci przychodzi na świat ze związków pozamałżeńskich – tłumaczy Dorota Tomaszczyk, kierownik USC w Szczytnie. Do tego utrwala się model rodziny 2+1, co niezbyt dobrze wróży przyrostowi naturalnemu w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że w latach 1975-85 był wyż, dziś na świat powinno przychodzić zdecydowanie więcej dzieci. - Młodzi są wygodni, najpierw chcą skończyć studia, potem decyzję o urodzeniu dziecka odwlekają ze względu na absorbującą ich pracę.

Najczęściej w ciążę zachodzą młode panie około dwudziestki, albo dobrze już po trzydziestce.

Niestety większa niż rok temu była śmiertelność. Tu przede wszystkim zaważyły dane z grudnia ub.r., kiedy zmarły aż 53 osoby, czyli dwukrotnie więcej niż średnia miesięczna.

WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA

W ciągu minionego roku nieznacznie zmalała liczba mieszkańców powiatu. Najwięcej (234) ubyło w jego stolicy – Szczytnie, a w dalszej kolejności w gminach Świętajno (41) i Jedwabno (29). W obu zanotowano najgorsze proporcje – liczba urodzeń jest niemal równa liczbie zgonów.

- Sporo młodych osób w ostatnim czasie wyjechało od nas za pracą do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Niektórzy zostali tam już na stałe – mówi inspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Jedwabno Krzysztof Nikadon.

Powody do zadowolenia ma natomiast gmina Szczytno, od kilku lat notująca wzrost zaludnienia. Zakładając teoretycznie, że liczba ludności będzie w takim samym tempie rosnąć a w mieście spadać, za 30 lat gmina pod względem zaludnienia wyprzedzi miasto.

- Nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość, ale cieszę się, że stwarzamy warunki, w których może da się lepiej żyć – tłumaczy tę sytuację wójt Sławomir Wojciechowski.

Jedną z osób, która już dawno przeprowadziła się z miasta do gminy jest jej skarbnik Jolanta Cielecka.

- Jest tu przede wszystkim spokojniej – mówi skarbnik. Te same argumenty przywołuje starosta Jarosław Matłach, który także w gminie Szczytno niedawno wybudował dom.

Co miasto robi, aby zatrzymać odpływ swoich mieszkańców?

- To jest niezależne od nas. W gminie są atrakcyjne tereny i ludzie z tego korzystają. – tłumaczy burmistrz Szczytna Danuta Górska. Od razu dodaje jednak, że Szczytno wciąż pozostaje centrum, do którego ściągają mieszkańcy okolicznych miejscowości.

- Korzystają z naszych zakładów pracy, szkół, sklepów, restauracji, uczestniczą także w wydarzeniach kulturalnych – wylicza burmistrz.

(o)/fot. A. Olszewski

Najstarsi mieszkańcy powiatu szczycieńskiego

SZCZYTNO: Najstarszym mieszkańcem powiatu jest pan Michał Gulbicki ze Szczytna, który w ubiegłym roku skończył 105 lat. Do klubu stulatków, w którym na razie zasiada tylko pan Michał, zbliża się troje 99-latków ze Szczytna: Mikołaj Drozdowicz, Marianna Kowalska i Stanisław Horosz.

W pozostałych gminach najstarszymi mieszkańcami są:

DŹWIERZUTY – Stanisława Wilk (96 l.). Małszewko, Lotta Dorow (93), Popowa Wola, Józefa Radziejewska (92), Dźwierzuty

JEDWABNO – Leokadia Wieczorek (95), Czesława Połomska-Chrostowska (94), Marianna Ziarno (93) – wszyscy Jedwabno

PASYM - Stanisława Rosik (96), Dźwiersztyny, Zofia Sokołowska (95), Pasym, Lucjan Nowotczyński (94), Michałki

ROZOGI – Waleria Gacioch (98), Księży Lasek, Anna Zyśk (95), Orzeszki, Stanisława Litwińczyk (91), Rozogi

SZCZYTNO – Antonina Zalewska (96), Rudka, Edward Przybysz (95), Trelkowo, Marianna Samorajczyk (93), Niedźwiedzie

ŚWIĘTAJNO – Bronisława Gejda (97), Stare Czajki, Zofia Filipowicz (93), Kolonia, Aleksander Kruczyk (93), Spychowo, Genowefa Woźniak (93), Świętajno

WIELBARK – Franciszek Klimek (94), Lejkowo, Marianna Kosińska (93), Kołodziejowy Grąd, Stanisław Niski (92), Wielbark