Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Moja strażacka służba (cz.28)

OSP Nowe Kiejkuty…

Zarówno w pierwszym okresie mojej służby na Warmii i Mazurach w latach 1952 – 1978, a także w drugim od roku 1985 szczególnym sentymentem i wsparciem darzyłem OSP ziemi szczycieńskiej. Oczywiście na pierwszym miejscu były zawsze Nowe Kiejkuty, w których od ponad 20 lat prezesem OSP jest mój brat Leszek Mikulak. To ja namówiłem go do kierowania tą jednostką, dostrzegając objawy jej zapaści i prosząc o podtrzymanie rodzinnej tradycji. Aktualnie OSP Nowe Kiejkuty ma zmodernizowaną strażnicę, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem i skutecznie uczestniczy w licznych akcjach ratowniczo – gaśniczych.

… i pozostałe OSP w powiecie szczycieńskim

Z pozostałymi jednostkami OSP powiatu szczycieńskiego łączą mnie także częste kontakty w postaci uczestnictwa w ich uroczystościach, zebraniach, spotkaniach i w udzielaniu pomocy w zapewnieniu niezbędnych warunków do działalności ratowniczej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.