Samorząd pasymski musi odkupić sprzedane wcześniej w trybie bezprzetargowym dwie działki. To efekt wyroku sądu, który orzekł, że transakcja była niezgodna z obowiązującymi przepisami.

Muszą odkupić sprzedane już działki
Przy ośmiu głosach za i trzech przeciw złożoną na burmistrza skargę radni uznali za zasadną

Rzadko się zdarza, że rozpatrywane przez rady miast i gmin oficjalne skargi złożone przez mieszkańców na włodarzy są uznawane za zasadne przez radnych w przyjętych uchwałach. A taki właśnie przypadek miał miejsce w samorządzie pasymskim podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Chodzi o sprzedaż w trybie bezprzetargowym dwóch działek o łącznej powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę letniskową, a w ewidencji gruntów oznaczonych jako droga na tzw. półwyspie Korea.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.