Znamy już najważniejsze zadania zaplanowane z funduszu sołeckiego w gminie Pasym na 2019 rok. Zarówno burmistrz Cezary Łachmański, jak i sołtysi, zadowoleni są z jego funkcjonowania. - Dzięki niemu nasze miejscowości mają szansę na rozwój – zauważa burmistrz.

Na co pójdzie fundusz sołecki
W mijającym roku ze środków funduszu sołeckiego wykończono wiatę służącą jako świetlica wiejska w Siedliskach

Gmina Pasym obejmuje czternaście sołectw. Kwoty, które każde z nich ma do dyspozycji w ramach funduszu soleckiego, zależą od liczby mieszkańców. Najwięcej środków otrzyma Grom – blisko 33 tys. zł, a najmniej – Rutki (11,1 tys. zł). Podczas odbywających się kilka miesięcy temu zebrań lokalne społeczności decydowały o tym, na co przeznaczyć pieniądze. Co roku potrzeby poszczególnych sołectw są podobne. Wśród zaplanowanych na przyszły rok zdań dominują te związane z doposażeniem lub zagospodarowaniem placów zabaw, zakupem i montażem oświetlenia, w tym także popularnych ostatnio lamp solarnych, a także remontami gminnych dróg. Ich zły stan, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, jest dla mieszkańców prawdziwą zmorą, o czym można się przekonać, słuchając uwag sołtysów podczas posiedzeń Rady Miejskiej. Sołectwa coraz częściej wykorzystują przysługujące im środki na poprawę estetyki poszczególnych miejscowości oraz promowanie ich walorów turystycznych. Dowodem są choćby Narajty i Michałki, gdzie w przyszłym roku za pieniądze z funduszu mają być zakupione tablice informacyjne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.