Szczycieński sanepid obchodzi w tym roku 65-lecie działalności. Jego pracownicy czuwają m.in. nad bezpieczeństwem wody, żywności, higieny dzieci i młodzieży, a także prowadzą szeroko pojętą promocję zdrowia. Coraz częściej muszą też nakłaniać rodziców do tego, by szczepili swoje dzieci, bo z roku na rok rośnie liczba tych, którzy się od tego uchylają.

Na straży zdrowia i czystości
Obecnie w szczycieńskim sanepidzie zatrudnionych jest 19 osób

PODWÓJNY JUBILEUSZ

W tym roku przypada setna rocznica powołania do życia służb sanitarnych w Polsce. Początek dał im dekret naczelnika państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego ze stycznia 1919 r. o powołaniu ministerstwa zdrowia publicznego. Do jego zadań należało m.in. zwalczanie chorób zakaźnych, inspekcja mieszkań, a nawet ... sanitarno – lekarska walka z nierządem. W lipcu tego samego roku sejm uchwalił Ustawę sanitarną, stanowiącą podwaliny całej organizacji służby zdrowia.

Jubileusz nieco skromniejszy, bo 65-lecia, obchodzi też szczycieński sanepid. Jego początki sięgają końca lat 40. minionego stulecia, kiedy to działalność rozpoczyna Powiatowa Kolumna Sanitarna w Szczytnie, zatrudniająca 15 pracowników. Jesienią 1954 r. została przekształcona w Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Niemal od początku była stacją laboratoryjną, jednak w wyniku zmian organizacyjnych w 2004 r. laboratorium zostało zlikwidowane. Obecnie próbki do badań transportowane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie. Pierwszym dyrektorem PSSE w Szczytnie była Anna Kwiatkowska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.