To oni są tymi, którzy ruszają do akcji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Często jako pierwsi docierają na miejsce wypadku, ratują życie i dobytek. 4 maja w dniu Św. Floriana obchodzimy Dzień Strażaka.

- Z tej okazji wszystkim druhnom i druhom z powiatu szczycieńskiego życzę tyle samo wyjazdów i powrotów. Życzę Wam zdrowia i zrozumienia ze strony bliskich dla waszej misji – mówi Sylwia Jaskulska, wiceprezes Wojewódzkiego Zarządu OSP.

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa i jednocześnie prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP do życzeń dla strażaków dołącza zaproszenie na Wojewódzkie Święto Rycerzy Świętego Floriana – „Dzień Strażaka pod Grunwaldem”, które odbędzie się 13 maja o godz. 11 na wzgórzu pomnikowym na Polach Grunwaldzkich.

- Wybór miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż symbolicznie nawiązuje do miejsca chwały polskich rycerzy. W przebiegu uroczystości zaplanowano mszę polową celebrowaną przez Biskupa Archidiecezji Warmińskiej oraz uroczysty apel, wspólne grunwaldzkie zdjęcie, a także strażacki poczęstunek. Dzień Strażaka jest świętem wszystkich strażaków – ochotników i zawodowych – i powinien być wspólnym udziałem przedstawicieli wszystkich powiatów i gmin naszego województwa – uzupełnia marszałek Brzezin.

Samorząd województwa wspiera strażaków ochotników nie tylko oddając im należyty szacunek, ale także dbając o właściwe doposażenie jednostek. Sejmik województwa przyjął właśnie uchwałę o wsparciu gmin z województwa łączną kwotą 900 tys. zł na ochronę przeciwpożarową. Wśród beneficjentów znalazła się gmina Szczytno, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł na zakup wozu strażackiego dla OSP Lipowiec.

Na św. Floriana życzenia i wsparcie finansowe