Rozstrzygnięta ostatnio, VI już edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyniosła rekordowe wsparcie dla gmin po PGR-owskich województwa warmińsko-mazurskiego. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bardzo wysokie bezzwrotne dofinansowanie projektów jednostek samorządu terytorialnego.

Nadrabiamy zaległości i rozwijamy region
Na rynku w Pasymiu wojewoda Artur Chojecki wręczył promesy władzom gminy Pasym na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki środkom w wysokości ponad 2,5 miliona złotych zostaną zbudowane dwie drogi gminne

Łączna kwota przyznanych środków dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne wynosi 377 775 660,33 zł. Te środki posłużą przeprowadzeniu remontów, modernizacji, oraz przebudowy dróg, rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej, a także do rewitalizacji, renowacji lub modernizacji budynków użyteczności publicznej.

W rozkładzie na poszczególne powiaty wygląda to następująco:

• Powiat Bartoszycki: 17 249 580,00 zł

• Powiat Braniewski: 17 109 120,31 zł

• Powiat Działdowski: 17 538 776,44 zł

• Powiat Elbląski: 22 268 780,00 zł

• Powiat Ełcki: 14 841 880,00 zł

• Powiat Giżycki: 12 771 212,02 zł

• Powiat Gołdapski: 9 470 336,00 zł

• Powiat Iławski: 17 568 430,40 zł

• Powiat Kętrzyński: 24 710 953,52 zł

• Powiat Lidzbarski: 12 908 240,00 zł

• Powiat Mrągowski: 19 849 400,00 zł

• Powiat Nidzicki: 19 379 990,00 zł

• Powiat Nowomiejski: 12 366 000,00 zł

• Powiat Olecki: 7 618 042,00 zł

• Powiat Olsztyński: 35 274 200,00 zł

• Powiat Ostródzki: 25 722 738,24 zł

• Powiat Piski: 12 785 585,00 zł

• Powiat Szczycieński: 28 994 366,40 zł

• Powiat Węgorzewski: 9 348 000,00 zł

Przykładowe inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki budżetowi państwa:

• Gmina Giżycko - Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Spytkowo – Sulimy oraz wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Cyprysowej w Gajewie – 1 911 000,00 zł

• Gmina Reszel (powiat kętrzyński) - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel. – 3 920 000,00 zł

• Gmina Sorkwity (powiat mrągowski) - Modernizacja dróg w Sorkwitach i Rybnie – 2 500 000,00 zł

• Gmina Nidzica - „Budowa drogi gminnej w Piątkach” – 5 000 000,00 zł

• Gmina Gietrzwałd (powiat olsztyński) - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku - 5 000 000,00 zł

• Powiat Piski - Remont drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 1+260 do km 4+280- 2 000 000,00 zł

• Gmina Dźwierzuty (powiat szczycieński) - Poprawa dostępności do wody pitnej na terenie Gminy Dźwierzuty – 5 000 000,00 zł.

Projekty inwestycyjne obejmują remonty dachów i modernizacje szkół, budowę sieci wodociągowej, rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, modernizację dróg, a także poprawę dostępności do wody pitnej. Wsparciem zostało objętych aż 151 zadań.

Wojewoda Artur Chojecki: - W trakcie dwóch kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości tylko na inwestycje na terenach po byłych PGR-ach w naszym województwie trafiło prawie 876 milionów złotych

„Każda część Polski zasługuje na równą szansę na rozwój, niezależnie od lokalizacji czy historii. Dla regionu Warmii i Mazur, który odczuł trudności związane z likwidacją PGR-ów, program RPIS jest szczególnie ważny. Dzięki tym inwestycjom, region ten ma szansę na poprawę jakości życia mieszkańców i rozwijanie się w zrównoważony sposób. Naprawiamy nie swoje błędy, ale uważamy, że tak trzeba. Tak bowiem zachowuje się odpowiedzialny rząd. Kończymy z podziałem na Polskę A i B. Dziś jest tylko Polska bezpieczna. Dzięki znakomitej współpracy z samorządami poprawiają się warunki życia Polek i Polaków naszego regionu. Dlatego kontynuujemy programy i przeznaczamy pieniądze na kolejne istotne inwestycje.”

W trakcie dwóch kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości tylko na inwestycje na terenach po byłych PGR-ach w naszym województwie trafiło prawie 876 milionów złotych. Przez ten czas Warmia i Mazury otrzymały z budżetu państwa w sumie ok. 4,5 miliarda złotych na różnego rodzaju inwestycje. Dodatkowo do rodzin z naszego regionu trafiło już blisko 9 miliardów złotych w ramach programu Rodzina 500+.