Alicja Kołakowska jest kolejnym włodarzem w powiecie szczycieńskim, który może pochwalić się uzyskaniem od radnych wotum zaufania i absolutorium. W obu głosowaniach radni byli jednomyślni.

Nadzieja w bonie inwestycyjnym
Wójt Alicja Kołakowska (u dołu, druga od lewej) tłumaczyła radnym, że podnoszenie podatków nie jest rzeczą popularną / screen: transmisjaobrad.info/sesja rady gminy świętajno

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy podsumowano ubiegłoroczne dochody i wydatki gminy Świętajno. Te pierwsze wyniosły 31,2 mln zł, drugie – 33 mln zł, z czego wydatki majątkowe - 5,8 mln zł, czyli 17,5% ogólnych wydatków gminy. Tu zdecydowanie na plan pierwszy wybija się przebudowa z rozbudową blisko dwukilometrowego odcinka drogi Świętajno-Kolonia, która pochłonęła 3,1 mln zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.