Bogdan Nowak nie jest już dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Powodem złożonej przez niego rezygnacji, jak tłumaczy, są „ważne przyczyny osobiste”. Według naszych ustaleń skłonić go do tego mogły wykryte nieprawidłowości w składanych przez niego oświadczeniach majątkowych.

Nagła rezygnacja dyrektora

SPRAWY OSOBISTE

Z dniem 15 listopada Bogdan Nowak złożył rezygnację z zajmowanego od 4 lat stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Ta informacja zaskoczyła wielu uczestników i obserwatorów życia publicznego w powiecie szczycieńskim. Dyrektor, który w tym roku skończył 60 lat, cieszył się bowiem dobrą opinią. Spodziewano się więc, że dotrwa na stanowisku do emerytury.

- Przyczyną są ważne sprawy osobiste – mówi Nowak. Nie chce zdradzić jakie ma teraz plany zawodowe. – Muszę trochę odetchnąć, złapać pewnego dystansu do bieżących wydarzeń – tłumaczy, dodając jeszcze, że „niczego nie wyklucza”.

Jego decyzja, jak przyznaje starosta Jarosław Matłach, zaskoczyła też członków Zarządu Powiatu.

- Rozstaliśmy się na zasadzie porozumienia stron – mówi starosta, dodając, że do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu, jego obowiązki będzie pełnił główny księgowy ZDP Wiesław Rojewski. Matłach zapewnia, że odejście Nowaka nie spowoduje zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki. Ma ona już przygotowany projekt budżetu na przyszły rok. Opracowany też jest plan zimowego utrzymania dróg.

DRUGIE DNO

- Nikt nie wywierał na mnie żadnych nacisków – zapewnia Bogdan Nowak, apelując aby w jego decyzji nie doszukiwać się drugiego dna. Według naszych ustaleń, za nagłą rezygnacją dyrektora kryją się jednak nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych.

- Nigdy nie ukrywałem, że prowadzę działalność gospodarczą. Informowałem o tym co roku w składanym oświadczeniu – mówi Nowak. Zanim jeszcze został dyrektorem ZDP, posiadał i do dziś posiada udziały w Przedsiębiorstwie OKBUD, będącym spółką prawa handlowego. – Mam 10% udziałów w spółce jawnej, na co pozwalają przepisy, nie zarządzam też jej działalnością, ani nie jestem uprawniony do jej reprezentowania.

Tymczasem, co można przeczytać na stronie BIP starostwa, w oświadczeniu majątkowym za 2008 r. Nowak napisał, że posiada w spółce OKBUD 50% udziałów. W zeznaniach składanych w kolejnych latach deklarował już, że nie posiada więcej niż 10%. I tu według naszych ustaleń doszło do przekłamania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.