Zofia Szczucka złożyła rezygnację z dalszego pełnienia funkcji sołtysa Michałek. Swoją decyzję ogłosiła podczas sesji Rady Miejskiej w Pasymiu. Burmistrz Cezary Łachmański nie krył zaskoczenia, żałując, że lokalne środowisko traci tak zaangażowaną na jego rzecz osobę.

Nagła rezygnacja sołtys
Zofia Szczucka wyprowadza się z Michałek z końcem września

Zofia Szczucka zrezygnowała z pełnienia funkcji sołtysa Michałek. Swoją decyzję ogłosiła podczas odbywającej się w ubiegłym tygodniu sesji Rady Miejskiej w Pasymiu. Jako powód podała względy osobiste, zdradzając, że wyprowadza się z Michałek z końcem września. Zaskoczenia jej decyzją nie krył burmistrz Cezary Łachmański, podkreślając, że współpraca z sołtys układała mu się bardzo dobrze. - To wielka strata dla sołectwa – ubolewał, jednocześnie dziękując Zofii Szczuckiej za jej zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.