Niezwykle kameralny i skromny charakter, ze zrozumiałych względów, miała uroczystość wręczenia Wojciechowi Grądzikowi z klasy III a nagrody dla najlepszego tegorocznego absolwenta Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie wybranego głosami rówieśników z klas maturalnych.

Nagroda dla najlepszego maturzysty
Stanisław Żenczykowski

Odbyła się ona 5 maja 2020 r. w Sali im. Prof. Michała Leśniewskiego. W obecności Pana Konrada Grądzika, ojca laureata, Pani Moniki Chorążewicz i Pani Anny Bryk reprezentujących dyrekcję szkoły sponsor zaszczytnego wyróżnienia Pan Krzysztof Topolski, któremu towarzyszył syn Dominik, przekazał gratyfikację pieniężną w wysokości 500$ USD laureatowi jako dowód uznania nie tylko dla wysokich wyników w nauce - średnia ocen 5,53 - ale też wyraz sympatii i zaufania koleżanek i kolegów. W niezwykłych okolicznościach przebiegało również samo głosowanie. Absolwenci odbierający 29 kwietnia w dziesięciominutowych odstępach czasowych, zgodnie z harmonogramem, świadectwa ukończenia szkoły mogli wybrać swego kandydata spośród trzech osób z najwyższą średnią ocen zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną. Godnymi rywalkami Wojtka były koleżanki z klasy: Wiktoria Abramczyk i Gabriela Niechwiadowicz.

Iwona Jurczenko-Topolska

W 25. rocznicę ufundowania wyróżnienia Pan Krzysztof Topolski, kontynuujący piękną tradycję zapoczątkowaną przez żonę w 1995 r. z okazji 50-lecia szczycieńskiego liceum (którego była absolwentką), po raz pierwszy wyróżnienie to wręczył jako Nagrodę im. Iwony Jurczenko-Topolskiej ku czci Jej Dziadka Stanisława Żenczykowskiego.

Przypomnijmy, że Pani Iwona jako pomysłodawczyni tego wyróżnienia, pragnęła upamiętnić ważną i ofiarną pracę Stanisława Żenczykowskiego, pierwszego powojennego inspektora szkolnego organizującego polską oświatę w powiecie szczycieńskim w szczególnie trudnych czasach i warunkach, długoletniego pedagoga, społecznika, człowieka wielu talentów i zainteresowań, życzliwego i cenionego.

Wojciech Grądzik odebrał nagrodę z rąk fundatora Krzysztofa Topolskiego

Tegoroczny laureat Wojciech Grądzik to - według słów jego wychowawczyni Pani Anny Bryk - „młody człowiek o wysokiej kulturze osobistej, ciekawości poznawczej, dociekliwości umysłu. Potrafi racjonalnie zaplanować i wykorzystać wolny czas, nie unika wyzwań, rozwija swoje pasje i osiąga sukcesy. Jest finalistą XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości 2019 i VIII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania 2020. A przy tym cieszy się sympatią rówieśników, czego dowodem oddane na niego głosy.” Warto zaznaczyć, że otrzymał także statuetki „Talenty Sobieskiego” aż w dwóch kategoriach: „Najlepszy z Najlepszych” i „Wszechstronny na Wielu Polach”.

Z pewnością takich młodych inteligentnych ludzi chciała wspierać fundatorka i pomysłodawczyni nagrody, a teraz także i jej patronka, Pani Iwona Jurczenko-Topolska, wybitna dziennikarka i pisarka, matka trojga dzieci, żona. Jej najważniejsze książki reportażowe (napisane wspólnie z Krzysztofem Dubińskim) „Być szpiegiem” i „Oko Pentagonu. Rzecz o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim” oraz wywiad z Andrzejem Woyciechowskim dotykający fenomenu Radia Zet, a także historia zamachu na Jana Pawła II „Zabić tego Polaka” pokazują, że miał rację sekretarz naczelny „Prawa i Życia” (w którym podjęła pracę jako młoda dziennikarka), kiedy nazwał ją „dziennikarzem rewolwerowcem”. Odwaga, niezależność, dociekliwość w poszukiwaniu prawdy, podejmowanie wyzwań i rzetelność profesjonalistki to elementy budujące jej zawodowy wizerunek. Pięknym jego dopełnieniem są autobiograficzne książki „Bociany przylatują zimą” i „Podróżą każda miłość jest”. Nieszablonowa, mądra i ciepła, skupiona na tym, co w życiu najistotniejsze, z otwartym umysłem… Wnuczka godna swego dziadka. Jej babcia pani Jadwiga Żenczykowska w swoim wierszu „Ukochanej mojej Wnuczce Iwonce” napisała: „Chcę, by szczęście / do Ciebie przyszło / o poranku - / jak promyk słońca”. Można jednak powiedzieć, że to szlachetny gest Pani Iwony Jurczenko-Topolskiej stał się owym szczęściem i słońcem w życiu zdolnych młodych ludzi stojących ze świadectwem maturalnym u progu dorosłego życia. Tak jak tegoroczny laureat nagrody jej imienia - Wojciech Grądzik…

Ewa Gumkowska, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie