W Muzeum Mazurskim odbyło się podsumowanie IX edycji konkursu Fotograf Szczycieński. W tym roku pierwsze nagrody przypadły Mateuszowi Arbatowskiemu z Lipnik oraz Janowi Napiórkowskiemu ze Szczytna. Ten ostatni otrzymał też wyróżnienie burmistrz Szczytna.

Nagroda za jesienne molo
Laureaci tegorocznej edycji konkursu z burmistrz Szczytna Danutą Górską oraz przewodniczącym jury Andrzejem Symonowiczem (drugi z lewej)

Ogłoszenie wyników IX edycji konkursu Fotograf Szczycieński miało miejsce w piątek w Muzeum Mazurskim. Przedsięwzięcie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum ma na celu nie tylko promowanie twórczości osób amatorsko zajmujących się fotografią, ale też dokumentowanie zmian, które zachodzą w naszym najbliższym otoczeniu. Jak podkreślała podczas podsumowania konkursu burmistrz Szczytna Danuta Górska, jest to nie tylko pisanie za pomocą aparatów historii miasta i okolic, ale także rodzin. – To, co uchwycone w kadrze, pozostaje na długo i zawsze możemy do tego wracać – mówiła.

W tym roku prace były podzielone na dwie kategorie – „Moja rodzina” i „Moja miejscowość”. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Andrzeja Symonowicza oceniało 123 fotografie nadesłane przez 12 autorów. Jak się okazało, nie wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia można było zakwalifikować do określonej kategorii. – Ocenialiśmy prace pod kątem artyzmu i pomysłowości. Niektóre były bardzo ciekawe tematycznie, natomiast nie miały cech artystycznych – podsumowywał przewodniczący jury.

Największe uznanie jurorów w tym roku zdobyły prace autorstwa Jana Napiórkowskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.

 

Wyróżnienie Burmistrza Miasta Szczytno – Jan Napiórkowski.