- Moja Tola, którą zaadoptowałam z olsztyńskiego schroniska dla zwierząt jest ze mną cztery lata. Dziś już nie wyobrażam sobie jak wyglądało moje życie bez niej. Wierzę, że adoptując zwierzę nie tylko dajemy, ale i dostajemy miłość – mówi wicemarszałek Sylwia Jaskulska, którą ze swoją labradorką można spotkać podczas spaceru lub wspólnej kąpieli w jeziorze.

Nagroda za serce dla zwierząt
Sylwia Jaskulska: - Adoptując zwierzę nie tylko dajemy, ale i dostajemy miłość

Wiedząc, że na Warmii i Mazurach żyje wielu przyjaciół zwierząt samorząd województwa ogłosił konkurs o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy”. Ideą przedsięwzięcia jest promowanie zachowań służących poprawie dobrostanu i ochronie zwierząt domowych.

- Już przed wiekami filozofowie tacy jak Pitagoras czy św. Franciszek z Asyżu zwracali uwagę na konieczność traktowania zwierząt z szacunkiem. I te idee przyświecały nam przy organizacji tego konkursu - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

- Do tej pory inicjowaliśmy wiele konkursów czy przyznawaliśmy wyróżnienia za wspieranie w naszym regionie postaw proekologicznych czy ochronę środowiska naturalnego. Teraz chcemy uhonorować ludzi, którzy w odpowiedni sposób zapewniają opiekę i ochronę zwierzętom.

Przyznawane są dwie nagrody - osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest związana z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt domowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Wnioski mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne.

Zgłoszenia przyjmuje do 3 listopada Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn). Więcej informacji o konkursie znajdzie na: https://warmia.mazury.pl/srodowisko/aktualnosci/7971-honorowe-wyroznienia-dla-przyjaciol-zwierzat