W przeddzień zakończenia roku szkolnego w Miejskim Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród burmistrza miasta w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz oświaty. W sumie odebrało je 80 uczniów szczycieńskich szkół, w tym dwanaścioro otrzymało nagrody specjalne.

Nagrody na nowych zasadach
W tym roku liczba nagrodzonych przez burmistrz miasta uczniów wzrosła do 80

Wręczanie nagród burmistrz miasta najlepszym uczniom ma swoją kilkunastoletnią tradycję. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczna uroczystość odbyła się w przeddzień zakończenia roku szkolnego w Miejskim Domu Kultury. Tym razem jednak obowiązywały nowe zasady nagradzania. To skutek zmiany regulaminu dokonanej wiosną przez radnych. Okazała się ona konieczna, bo dotychczasowe zasady nagradzania uczniów spotykały się z głosami niezadowolenia ze strony rodziców. Zgodnie z nowym regulaminem, nagrody otrzymują wszyscy uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,80 lub wyższą, bez wymogu opiniowania ich kandydatur przez rady pedagogiczne szkół.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.