Liczba przyznawanych nagród uczniom z gminy Szczytno za osiągnięcia sportowe i artystyczne będzie ograniczona. Wzrośnie za to ich wysokość. - Mają to być nagrody prestiżowe – tłumaczy wójt Sławomir Wojciechowski.

Nagrodzą, ale tylko najlepszych
W ubiegłym roku szkolnym wójt Sławomir Wojciechowski wręczył uzdolnionym uczniom nagrody o łącznej wysokości 190 tys. zł

Radni w gminie Szczytno dokonali zmian w Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci. Teraz dokładniej będą brane pod uwagę osiągnięcia sportowe i artystyczne uczniów. Spośród złożonych wniosków o przyznanie stypendium będzie mógł być wyróżniony tylko jeden uczeń w danej dyscyplinie sportu, czy obszarze twórczości artystycznej. Do tej pory nie było żadnych ograniczeń, co skutkowało tym, że do nagrody za osiągnięcia sportowe zgłaszano nawet 80 dzieci.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.