Nagrodę ministra polityki społecznej otrzymał Henryk Wilga, dyrektor Domu Pomocy Społecznej. Wyróżniono go za przeciwdziałanie alienacji osób psychicznie chorych oraz za współpracę z samorządem lokalnym na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Nagrodzony dyrektor

Dyrektor zasługi przypisuje swoim współpracownikom.

- Jest to wyróżnienie dla wszystkich, którzy tu pracują. Bez ich pomocy nic bym sam nie wskórał.

Nie jest to pierwsza ministerialna nagroda dla szefa szczycieńskiego DPS-u. Sześć lat temu otrzymał list gratulacyjny od ministra tego samego resortu za zasługi w niesieniu pomocy chorym i potrzebującym.

Placówka, którą kieruje od blisko 15 lat powstała w latach 50. z myślą o schorowanych pacjentach w podeszłym wieku. Osiem lat temu przekształcono ją na dom dla chorych psychicznie i ze schorzeniami układu nerwowego. Aktualnie przebywa tu 171 pensjonariuszy, a w spychowskiej filii - 30.

- Mieszkają tu tylko dorośli powyżej 22. roku życia. Są to ludzie, których choroba dopadła w młodości, jak i tacy, których nieszczęście dotknęło, gdy mieli już ustabilizowane życie - mówi dyrektor Wilga.

Chorzy kierowani są do DPS-u poprzez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Anna Jakobsze

2004.12.08