Uczniowie z gminy Szczytno po raz kolejny otrzymali od wójta nagrody w dziedzinie oświaty, kultury i sportu. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w miniony piątek.

Najlepsi z nagrodami

Nagrody przyznawane są na koniec pierwszego semestru i po zakończeniu roku szkolnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Uczniowie szkół podstawowych w dziedzinie oświaty (średnia ocen 5,40) otrzymali za II półrocze po 380 zł, a gimnazjów – po 450 złotych. Za osiągnięcia w kulturze i sporcie wyróżnieni dostali po 300 złotych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w miniony piątek w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno. Najwyraźniej finansowa zachęta działa, bo liczba nagradzanych stale rośnie. W dziedzinie oświaty nagrody otrzymało 83 uczniów szkół podstawowych i 22 gimnazjów. Za osiągnięcia w sferze kultury nagrodzono jedną osobę, a sportu – cztery. Dla porównania, w I półroczu na szczeblu szkół podstawowych gratyfikacje od wójta dostało 56 dzieci, a gimnazjalnym - 7. W sumie z gminnej kasy na finansową motywację dla uczniów za II semestr przeznaczono blisko 43 tysiące złotych.

(ew)