Strażacy z całego województwa wzięli udział w uroczystej akademii, która odbyła się w Szczytnie z okazji ich święta. Zawodowcy i ochotnicy, w dowód uznania za swoją codzienną służbę otrzymali odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Uczestników uroczystości w konsternację wprawiło zachowanie posła Tadeusza Iwińskiego, który poczuł się urażony tym, że komendant wojewódzki podczas powitania nie wymienił go z nazwiska.

Najlepsi z najlepszych

POTRZEBNI CORAZ CZĘŚCIEJ

Strażackie święto zawsze jest okazją do uhonorowania wszystkich tych, którzy każdego dnia ratują ludzkie życie, zdrowie i mienie. Tym razem obchody wojewódzkie odbyły się w auli szczycieńskiego Zespołu Szkół nr 2. W uroczystości (25 maja) wzięli udział m.in. warmińsko-mazurski komendant PSP Dariusz Przeradzki, komendant powiatowy PSP w Szczytnie Mariusz Gęsicki, wicewojewoda Jacek Mrozek, reprezentanci władz samorządowych i parlamentarzyści z terenu województwa - Beata Bublewicz oraz Tadeusz Iwiński. Szef warmińsko-mazurskich strażaków Dariusz Przeradzki przypomniał, że w tym roku mija 15. rocznica powstania Państwowej Straży Pożarnej. W formacji zaszły przez ten czas duże zmiany, których wyrazem było choćby utworzenie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego służącego profesjonalnemu, dostosowanemu do standardów unijnych niesieniu pomocy ofiarom pożarów, katastrof czy wypadków.

- Nasza służba ma bardzo czytelny cel - być tam, gdzie jesteśmy potrzebni, a potrzebni jesteśmy coraz częściej, bo co roku liczba zdarzeń drastycznie rośnie - mówił komendant Przeradzki. Podkreślał, że w zdecydowanej większości działań strażaków zawodowych wspierają ochotnicy, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić specjalistyczne ratownictwo.

ODZNACZENI I AWANSOWANI

Najważniejszym punktem akademii było wręczenie odznaczeń, nagród i awansów. Te

pierwsze trafiły nie tylko do rąk strażaków, ale też samorządowców i pracowników jednostek samorządowych z terenu naszego powiatu. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali pełniący obowiązki dyrektora szczycieńskiego szpitala Marek Michniewicz oraz wójt gminy Rozogi Józef Zapert. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został wójt gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski. Taki sam medal dostał również st. ogn. Tadeusz Bojanowski ze szczycieńskiej komendy PSP. Brązową Odznaką Załużony dla Ochrony Przeciwpożarowej uhonorowano zastępcę komendanta powiatowego w Szczytnie Jacka Baczewskiego, a dyplom od komendanta głównego PSP wręczono asp. Wiesławowi Dziergowskiemu. Awansowani na wyższe stopnie służbowe, o czym pisaliśmy kilka tygodni temu, zostali: kpt. Jacek Baczewski - na stopień starszego kapitana, mł. kpt. Zbigniew Stasiłojć na kapitana, mł. asp. Mirosław Zyśk oraz Romuald Małkiewicz na aspirantów. Na zakończenie akademii wystąpił żeński chór „La Presto”, prezentując specjalny, strażacki repertuar.

***

Na początku uroczystości, nieco spóźniony poseł SLD Tadeusz Iwiński poczuł się urażony

tym, że komendant wojewódzki, witając przybyłych gości, nie wymienił go z nazwiska, a zwrócił się jedynie ogólnie do „parlamentarzystów Warmii i Mazur”. W tym czasie Iwiński był rzeczywiście jedynym obecnym w auli ZS nr 2 posłem, Beata Bublewicz dotarła na akademię znacznie później.

- Czy jest tu jakieś ciało zbiorowe - ofuknął komendanta Dariusza Przeradzkiego, domagając się, by ten powitał go z nazwiska. Zachowanie posła wprawiło w osłupienie uczestników uroczystości. Jak się okazało, nie wszystkich. Błyskawicznie zareagował starosta Jarosław Matłach, który wytknął Iwińskiemu, że spóźnił się na akademię, na co poseł odparł, że „nie ma to nic do rzeczy”. Potem parlamentarzysta tłumaczył swoje zachowanie chęcią zaprotestowania przeciwko, jak się wyraził, „formacyjnemu” traktowaniu danej grupy.

Ewa Kułakowska