Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie była największą ubiegłoroczną inwestycją w gminie Świętajno. Na zadania majątkowe wydatkowano łącznie 5,2 mln zł, czyli 16,5% ogółu wydatków.

Najwięcej na oczyszczalnię

Na modernizację oczyszczalni ścieków w Spychowie i towarzyszącą jej przebudowę rowu melioracyjnego wydano łącznie 2,4 mln zł, blisko połowę środków przeznaczonych na ubiegłoroczne inwestycje w gminie Świetajno

Radni gminy Świętajno podsumowali ubiegłoroczne dochody i wydatki samorządu. Wpływy do budżetu wyniosły 29,8 mln zł, a wydatki – 31,5 mln zł. Ponad połowę tego pochłonęła pomoc społeczna – 10,7 mln zł i oświata – 8,8 mln zł. Na realizację zadań majątkowych przekazano 5,2 mln zł (16,4% ogółu wydatków).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.