Co czwarta złotówka, która w tym roku wypłynie z samorządowej kasy ma być przeznaczona na inwestycje. Taki cel postawili sobie wójt i radni gminy Świętajno. Planowane do realizacji zadania w wysokości 3,2 mln zł w połowie zostaną sfinansowane z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina stara się także o środki z Unii Europejskiej.

Tegoroczny budżet gminy Świętajno ma się zamknąć po stronie wydatków kwotą 13,1 mln zł, z czego 25%, czyli 3,3 mln zł zostanie skierowane na inwestycje. Zdecydowanie największą ma być budowa stacji wodociągowej w Świętajnie. Niemal całość inwestycji (1,5 mln zł) zostanie sfinansowana z kredytu i pożyczki. Na następne cztery pod względem rozmachu zadania gmina zabiegać będzie o dofinansowanie z unijnych środków. Dotyczy to: budowy ciągu spacerowego z infrastrukturą w Piasutnie - 362 tys. zł (w tym planowane środki z UE 239 tys. zł), modernizacji amfiteatru w Spychowie - 222 tys. zł (157 tys. zł) oraz przebudowy gminnych dróg Jerutki-Powałczyn - 509 tys. zł (316 tys. zł) i Piasutno-Jerutki - 290 tys. zł (178,5 tys. zł). Wśród zadań drogowych przewidziano także budowy: nawierzchni asfaltowej nad jeziorem Piasutno oraz chodników w Świętajnie przy ulicach Dworcowej, Kościelnej, Mickiewicza i Grunwaldzkiej, a także w Jerutkach - razem 190 tys. zł. Wykaz inwestycji uzupełniają jeszcze m.in.: ocieplenie szkoły w Kolonii - 140 tys. zł, kontynuacja budowy strażnicy w Piasutnie - 65,4 tys. zł oraz zakupy sprzętu: ratownictwa drogowego dla OSP Świętajno - 18 tys. zł i komputerowego do Urzędu Gminy - 20 tys. zł. Planowane zadania w połowie zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu i pożyczki. Na koniec roku zadłużenie samorządu sięgnie 2,2 mln zł, czyli 18% planowanych dochodów.

Uchwała budżetowa na 2006 rok została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

(o)

2006.01.25