Trzy nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz jedna z Zespołu Szkół nr 3 i psycholog

z poradni uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminy odbyły się w miniony piątek.

Nauczycielski egzamin

Przed komisjami egzaminacyjnymi stanęło w miniony piątek pięć pań ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Były to: Ilona Bałazy – Tryzubiak, wychowawczyni z internatu ZS nr 3, Katarzyna Jolanta Błońska, Joanna Rzosińska, Jolanta Katarzyna Pabich (wszystkie trzy SOSW) oraz Małgorzata Justyna Głodzik (psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). W komisjach powoływanych przez Zarząd Powiatu zasiedli: przedstawiciel organu prowadzącego placówki, dyrektorzy szkół, w których pracują nauczycielki, dwóch ekspertów z listy ministerstwa edukacji oraz przedstawiciel kuratorium. – Dla każdej osoby komisja jest inna, w zależności od kwalifikacji jakie ma dany nauczyciel – tłumaczy Ewa Maria Nasiadko, naczelnik wydziału edukacji w szczycieńskim starostwie, przewodnicząca komisji. Każdy z pedagogów przystępujących do egzaminu musiał odbyć wcześniej trzyletni staż, a następnie przedłożyć dokumenty z jego przebiegu wraz z oceną. Podczas komisji nauczyciel najpierw prezentował siebie i opowiadał o swojej pracy w ciągu ostatnich trzech lat. Potem przyszedł czas na pytania od członków komisji. Po nich, już bez udziału egzaminowanych, każdy z ekspertów przyznawał im punkty od 0 do 10. – Jeżeli średnia wychodzi ponad 7, nauczyciel otrzymuje awans – mówi naczelnik Nasiadko. W piątek pozytywną ocenę uzyskały wszystkie panie. Pięć kolejnych komisji zaplanowano na 30 sierpnia.

(kee)