PRACA I INDOKTRYNACJA

W okresie międzywojennym na terenie powiatu szczycieńskiego rozlokowane były różne obozy, w których młodzi ludzie uczyli się pracy i jednocześnie podlegali politycznej indoktrynacji.

Gospoda R. Plehna, pałac (Arbeitsdienstlager), obóz pozaszkolnej służby wychowywania młodzieży miejskiej (Landjahrlager) i szkoła. Pałac w Borkach Wielkich obecnie nie istnieje. Na początku XIX w. Borki Wielkie nabył Wilhelm von Berg, pierwszy starosta szczycieński. 20 czerwca 1854 r. von Berg (syn) przyjął w Borkach Wielkich króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Warto też odnotować, że do 1931 r. właścicielem pozostałej z parcelacji reszty majątku był Konrad Daum, brat właściciela szczycieńskiego browaru

W artykule tym chciałbym omówić Landjahr - rok ziemi, czyli pozaszkolną służbę wychowywania młodzieży miejskiej. Początkowo była to forma “pomocy” dla uczniów kończących szkoły w czasach Republiki Weimarskiej. W założeniu program miał chronić młodych ludzi z dużych miast przed negatywnymi skutkami bezrobocia. Młodzież miała uczyć się pracy na wsi.

W czasach narodowosocjalistycznych program po pewnych modyfikacjach był kontynuowany, jako Landhilfe – ochotnicza praca na wsi. Po roku stał się obowiązkowy i przyjął nazwę - Landjahr. W trakcie II wojny światowej program stał się formą przymusowej pracy. Służbę w Landjahr odbył zmarły niedawno reżyser Kazimierz Kutz.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.