Gimnazjum nr 1 w Szczytnie zdobyło I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Lekcja z SITA”. W nagrodę szkoła otrzyma dziesięć zestawów urządzeń do prowadzenia zajęć metodą opartą na wykorzystaniu stanu głębokiego odprężenia.

Nauka poprzez relaks

Ogólnopolski konkurs „Lekcja z SITA” organizowany przez „Głos Nauczycielski” odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: dlaczego to właśnie nasza szkoła powinna prowadzić lekcje metodą SITA? Gimnazjum nr 1 w Szczytnie, jako jedna z 13 szkół, zakwalifikowało się do II etapu. W jego ramach autorki innowacji pedagogicznej, nauczycielki Anna Zaręba, Ewelina Kobus oraz Katarzyna Błaszczak stworzyły projekt lekcji metodą SITA na rok szkolny 2016/2017. Wiele tygodni pracy przyniosło im sukces. Gimnazjum nr 1 zdobyło I wyróżnienie. To oznacza, że szkoła otrzyma dziesięć zestawów urządzeń do prowadzenia zajęć nowatorską metodą polegającą na wykorzystaniu właściwości stanu głębokiego odprężenia. Gimnazjaliści będą mieli możliwość uczyć się w ten sposób języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie. Ponadto urządzenia mają być dostępne dla wszystkich uczniów w celach relaksacyjnych.

(kee)