Reklama

Węgiel

Stowarzyszeniu "Nawa" nie brak pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego szczycieńskim dzieciom i młodzieży. Służyć temu mają przede wszystkim imprezy o charakterze sportowo-kulturalnym. Członkowie "Nawy" spotkali się na walnym zebraniu, podczas którego przedstawili zamierzenia na najbliższy rok.

Nawa z nową energią

Powstałe w 2004 roku stowarzyszenie "Nawa" zasłynęło w mieście wieloma inicjatywami służącymi upowszechnianiu profilaktyki antyuzależnieniowej wśród najmłodszych mieszkańców oraz przedsięwzięciami integrującymi lokalną społeczność. Do najważniejszych z nich należy organizowana od kilku lat parafiada, cykle biegów przełajowych Grand Prix Szczytna, Festyn Seniora, Bieg Niepodległości czy stawianie kosza wielkanocnego przy głównym rondzie. W sobotę 3 marca w świetlicy "Społem" członkowie "Nawy" spotkali się na walnym zebraniu, by podsumować ostatnie dwanaście miesięcy oraz przedstawić swoje plany na 2007 rok. Obradom, w imieniu burmistrz Danuty Górskiej, przysłuchiwał się naczelnik wydziału oświaty UM Robert Dobroński. Zebranie prowadziła prezes stowarzyszenia Maria Ziółek, która przypomniała jego historię oraz omówiła działalność w minionym roku. Jak przyznała, nie był on dla "Nawy" najlepszy. Nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych imprez. Stowarzyszenie ma również problemy lokalowe. Na utrzymanie zajmowanego do niedawna pomieszczenia na ul. Gnieźnieńskiej zabrakło funduszy. Dlatego obecnie siedzibą "Nawy" jest mieszkanie Marii Ziółek. Naczelnik Dobroński obiecał jednak pomoc miasta w znalezieniu pomieszczenia gospodarczego służącego członkom stowarzyszenia. Według wstępnych ustaleń, miałoby się ono znajdować w MOS-ie.

Mimo trudności, "Nawa"" ma na ten rok ambitne plany związane z organizacją imprez. Już za niespełna miesiąc, 2 kwietnia, odbędzie się bieg i marsz papieski, upamiętniający drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II. W dniach 16-17 czerwca przeprowadzona zostanie parafiada. Pomoc w jej organizacji zadeklarowała już WSPol. oraz Komenda Powiatowa Policji. Na 1 lipca zaplanowano widowisko sportowo-historyczne ""Wyprawa po Danuśkę". W czasie Dni i Nocy Szczytna, 21 lipca odbędzie się turniej streetballa. Pod koniec sierpnia stowarzyszenie chce zorganizować na plaży miejskiej Festyn Seniora. Na przełomie września i października ma się odbyć kolejna edycja biegowego Grand Prix Szczytna, a 10 listopada - Bieg Niepodległości.

Podczas zebrania prezes Ziółek zaproponowała, aby stowarzyszenie rozszerzyło swoje cele statutowe o pomoc osobom niepełnosprawnym i pochodzącym ze środowisk patologicznych oraz przeciwdziałanie nałogom wśród dzieci i młodzieży. Umożliwi to współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz pozwoli na ubieganie się o środki z zewnątrz. Członkowie "Nawy" propozycję tę zaakceptowali. Chcą oni również, w większym niż do tej pory stopniu, współpracować z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu. Zmienił się też nieco zarząd "Nawy". Weszła do niego Katarzyna Kuciej, która będzie pełniła funkcję sekretarza. Prezes Maria Ziółek jest pełna optymizmu jeśli chodzi o najbliższy rok. Ma również nadzieję, że w prace stowarzyszenia zaangażują się nowe osoby.

- Zapraszamy każdego, kto chce wraz z nami realizować program profilaktyczny wśród dzieci i młodzieży. Liczę, że pomoże nam jak najwięcej ludzi - mówi szefowa ""Nawy".

(łuk)

2007.03.07