Gmina Rozogi i Gmina Sużany z rejonu wileńskiego nawiązały współpracę. Będzie ona dotyczyć działań w zakresie kultury, edukacji, turystyki i działalności sportowej i obejmie m.in.: wymianę młodzieży i społeczności szkolnych, instytucji kultury, sportu oraz organizacji publicznych.

Nawiązali współpracę z Sużanami
Delegację gminy Rozogi gościł starosta gminy Sużany Tadeusz Alancewicz (drugi z prawej)

Umowę o współpracy podpisali 22 marca br. w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny Tadeusz Alancewicz, starosta Gminy Sużany i Zbigniew Kudrzycki, wójt Gminy Rozogi w obecności dyrektora Muzeum Algimanta Baniewicza i członków delegacji gminy Rozogi. - W ramach naszej wizyty odwiedziliśmy filię Muzeum Oświaty Wileńszczyzny w Orzełówce w Gminie Rzesza. Tam rozmawialiśmy ze starostą Gminy Rzesza Waldemarem Rynkiewiczem, z którym również omówiliśmy wszelkie możliwości współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, wymiany dzieci i młodzieży oraz realizacji wspólnych projektów unijnych, szczególnie programu „Interreg Litwa-Polska 2021-2027” – relacjonuje wójt Kudrzycki.

(k)