Lata 2021-2023 dla kadry Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego były bardzo pracowite.

Nie boimy się wyzwań,  czyli kadra SOBIESKIEGO w programie Erasmus+We wrześniu 2021 r. szkoła otrzymała dofinansowanie w programie ERASMUS+ Akcji 1 w sektorze Edukacji szkolnej  - Mobilność edukacyjna w kwocie 32 310,00 euro na realizację projektu „Chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni. Innowacyjne metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

W ramach projektu 17 nauczycieli i 1 pracownik sekretariatu wzięli udział w szkoleniach w Finlandii, Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech. Tam poznawali systemy edukacyjne, narzędzia TiK oraz metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które mogą być wprowadzone do codziennej pracy szkoły w celu podniesienia jakości nauczania w „Sobieskim”.

Na tym nie koniec – przed kadrą szkoły kolejne perspektywy szkoleń, które przyczynią się do doskonalenia umiejętności zawodowych i wzbogacenia doświadczenia kulturowego i pedagogicznego.

4 kwietnia br. została podpisana umowa na realizację kolejnego projektu z programu Erasmus+ o nazwie „Mobilność kadry – kluczem do rozwoju szkoły” na kwotę 29 196,00 euro. Ta inicjatywa otworzy przed kadrą szkoły kolejne możliwości, da okazję do nowych wyzwań. Już w najbliższe wakacje kolejnych 12 osób będzie odbywało szkolenia w Hiszpanii, Włoszech i Chorwacji. Tam zdobędzie nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie w różnych obszarach związanych z edukacją, takich jak metody nauczania, nowe technologie, interkulturowość czy administracja i zarządzanie placówką oświatową.

W czasie pobytu za granicą kadra Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie miała i będzie miała okazję do nawiązywania kontaktów z innymi nauczycielami, ekspertami, co pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń, a to z kolei wpłynie na zwiększenie motywacji, przyczyni się do modernizacji procesu nauczania, podniesie jakość edukacji oraz zwiększy kompetencje językowe.

Tak na marginesie – „Sobieski” nie ma czego się wstydzić. Z doświadczeń szkoły wynika, że poziom wykształcenia pedagogów i specjalistów jest naprawdę wysoki. Kadra szkoły nie poprzestaje jednak na samozadowoleniu – chce się rozwijać, otwierać na nowe możliwości, sprostać wyzwaniom, które niesie współczesna szkoła.