Gmina Jedwabno przystąpi do opracowania swojej strategii rozwoju na lata 2023 – 2030. To reakcja na brak jej uwzględnienia w dokumentach przygotowanych przez Urząd Marszałkowski, takich jak choćby obszar strategicznych inwestycji. - Nie chcemy być białą plamą na mapie regionu – tłumaczy wójt Sławomir Ambroziak. Strategia ma dać też odpowiedź, jak poradzić sobie z największymi obecnie problemami gminy, takimi jak postępujące wyludnienie, brak miejsc pracy i wykluczenie komunikacyjne.

Nie chcą być białą plamą na mapie województwa
Przyrodnicze atuty gminy Jedwabno jak dotąd nie przekładają się na przyrost liczby mieszkańców

SAMI OPRACUJĄ SWOJĄ STRATEGIĘ

W styczniu gminni radni z Jedwabna będą procedować uchwałę dotyczącą przystąpienia do prac nad strategią rozwoju gminy na lata 2023 – 2030. Jak tłumaczy wójt Sławomir Ambroziak, jest to reakcja na niedawne działania władz województwa warmińsko – mazurskiego, które tworząc dokumenty związane z rozwojem regionu, zupełnie pominęły w nich teren Mazur południowych. Nie zostały one uwzględnione choćby w obszarze strategicznych inwestycji ujętych w strategii rozwoju regionu Warmii i Mazur na najbliższe lata.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.