Gmina Rozogi nie jest już członkiem Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich. Decyzję o wystąpieniu z jej szeregów, na wniosek wójta Kudrzyckiego, podjęli radni podczas ostatniej sesji.

Nie chcą już być w fundacji
Wójt Zbigniew Kudrzycki: - Nasza gmina tylko w znikomym stopniu korzystała z przynależności do Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich

Korzyści z przynależności do Fundacji, jak tłumaczył wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki, czerpią przede wszystkim samorządy leżące przy wielkich jeziorach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.