W ubiegłym tygodniu nowym komendantem wojewódzkim policji został insp. Tomasz Klimek, dotychczas kierujący KPP w Mrągowie. Czy teraz przyjdzie kolej na wymianę szefów komend powiatowych? Gdyby tak się stało, to, zgodnie z zapowiedziami ministra spraw wewnętrznych i administracji, w pierwszej kolejności ze stanowiskami mogą się pożegnać oficerowie z milicyjną przeszłością, a do takich należy insp. Cezary Gołota stojący na czele KPP w Szczytnie.

Nie chcą komendantów z milicyjną przeszłością

ZMIANY IDĄ W TEREN

Zmiany na szczytach kierownictwa policji stopniowo wprowadzane są w terenie. Z dniem 27 stycznia minister spraw wewnętrznych i administracji powołał na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, dotychczas stojącego na czele KPP w Mrągowie. To już kolejny powołany w ciągu ostatnich tygodni komendant wojewódzki w kraju. Wszyscy awansowani na te stanowiska oficerowie służbę w policji rozpoczynali po 1990 r. Takie zmiany kadrowe nie powinny jednak dziwić. Obecny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, jeszcze przed objęciem resortu zapowiadał, że czas na to, aby polską policją kierowali mundurowi bez przeszłości komunistycznej w Milicji Obywatelskiej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.