Z udziałem samorządowców, przedsiębiorców i urzędników odbyło się spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Południowych Mazur. Cztery powiaty i tworzące je 22 gminy szukają szansy, by wyrwać się z marazmu i zagrożenia marginalizacją.

Nie chcą poddać się marginalizacji
Według szacunków dyrektora ZDP Rafała Wilczka, na realizację „Via Masurii” potrzeba będzie 350-500 mln zł

W miniony czwartek w Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Południowych Mazur. Punkt wyjścia do jej opracowania stanowić ma przygotowana właśnie Strategia Terytorialna, określająca działania do roku 2050 na terenie sąsiadujących ze sobą powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, piskiego i działdowskiego. Autorzy dokumentu ze Związku Miast Polskich zapoznali przybyłych przedsiębiorców, samorządowców i urzędników z podstawowymi założeniami. Opierają się one w dużym stopniu na środowisku naturalnym i konkurencyjnej gospodarce skupionej głównie na produktach turystycznych. Tu problemem jest bardzo krótki sezon. Szansa na jego przedłużenie tkwi w usługach zdrowotnych i edukacyjnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.