Łączy ich wspólna walka z chorobą i przeżywanie licznych niedogodności z nią związanych. Mimo to potrafią na co dzień zachować pogodę ducha oraz aktywność. Szczycieńscy diabetycy świętowali właśnie Dzień Cukrzyka.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą to często jedyna okazja do tego, by uprzytomnić ludziom zdrowym, jak poważnym problemem i zagrożeniem jest ta choroba, o której wciąż niewiele się mówi. Członkowie Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Szczytnie swoje święto obchodzili w sobotę 25 listopada. Najpierw wzięli udział we mszy odprawionej przez ks. Lecha Lachowicza w kaplicy przy parafii św. Brata Alberta, a potem spotkali się w siedzibie organizacji na ul. Pułaskiego. W imprezie uczestniczyli nie tylko członkowie PSD, ale także sympatycy oraz osoby na co dzień wspierające jego działalność i niosące bezinteresowną pomoc chorym na cukrzycę. Na spotkanie przybyła także prezes Oddziału Wojewódzkiego PSD Barbara Sobieska. Szefowa szczycieńskiego koła, Urszula Kowalska, podsumowując roczną działalność, przypomniała, że święto cukrzyków jest obchodzone w Szczytnie już 19. raz. Uroczystość stała się też okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych członków stowarzyszenia oraz osób zaangażowanych w niesienie pomocy diabetykom. Statuetki Oskara otrzymali m.in. propagujący wiedzę o cukrzycy doktor Jerzy Topolski, farmaceuta Grzegorz Rusinowski oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Drozdowicz. Unijne Odznaki PSD trafiły m.in. do naczelnika wydziału edukacji w starostwie Stefana Januszczyka, ks. Marka Wyszyńskiego oraz do dyrektora szczycieńskiego Domu Pomocy Społecznej Henryka Wilgi. Podczas spotkania cukrzycy dzielili się z gośćmi swoimi bolączkami.

- Chorych na cukrzycę przybywa w szalonym tempie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - mówi prezes Barbara Sobieska.

Podkreśla, że wiele osób zupełnie zaniedbuje leczenie, bo początkowo choroba przebiega bezobjawowo. Zdaniem prezes bardzo duże znaczenie ma edukacja, szczególnie wśród młodzieży. Chorzy na cukrzycę mają też problemy na rynku pracy.

- Ludzie często wstydzą się przyznać do choroby, bo z tego powodu spotykają ich kłopoty. Wielu pracodawców traktuje cukrzycę jak coś zakaźnego - mówi Marek Łachacz, członek zarządu szczycieńskiego koła PSD.

Tymczasem diabetycy mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

- Wystarczy prowadzić zdrowy tryb życia, zażywać ruchu na świeżym powietrzu, przestrzegać diety i brać leki - mówi Barbara Sobieska.

Podczas spotkania w siedzibie stowarzyszenia otwarto pokój do rehabilitacji. Zakup jego wyposażenia dofinansowało PCPR.

(łuk)

Wyróżnieni Złotą Odznaką "Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków": Władysław Fligier, Stanisław Mróz, Stanisław Rolka.

Honorowe Odznaki "Zasłużony dla PSD": Maria Lewandowska, Krzysztof Pasiak, Andrzej Lipka.

2006.11.29