Spore zainteresowanie towarzyszyło przetargowi na przebudowę bądź rozbudowę ośmiu ulic w Szczytnie, na co miasto otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 5 mln zł.

Nie dołożą 2,5 miliona
Na przebudowę ulicy Łomżyńskiej miasto zamierzało wydać 1,4 mln zł, ale najtańsza oferta przekracza 2 mln

Wpłynęło 37 ofert oddzielnie na każde zadanie. Suma najkorzystniejszych z nich daje kwotę 9,9 mln zł. To o 2,5 mln zł więcej od tego co miasto zamierzało przeznaczyć na realizację inwestycji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.