Zużycie wody w sezonie letnim na terenach letniskowych gminy Dźwierzuty jest dwukrotnie większe niż w pozostałym okresie. Za ten stan prezes ZGK Kazimierz Skonieczny obwinia letników, którzy bez umiaru, w upalne dni, podlewają swoje ogródki.

Nie podlewajcie ogródków
Prezes Kazimierz Skonieczny za brak wody w sieci w dużym stopniu obwinia letników

W związku z panującą suszą i deficytem wody w ujęciach Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dźwierzutach wprowadza do odwołania zakaz używania wody pitnej z wodociągów gminnych do celów innych niż bytowo-gospodarcze, tj. zakaz podlewania trawników, klombów i innych terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów – komunikaty tej treści prezes ZGK Kazimierz Skonieczny zamieścił na stronie internetowej samorządu i rozplakatował na terenie gminy.

Najbardziej dramatyczna sytuacja występuje w Orzynach i miejscowościach zasilanych z tamtejszego ujęcia: Miętkich, Jeleniowa, Rańska i Marksewa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.