Stosunkiem głosów 9:5, przy jednym wstrzymującym, radni gminy Jedwabno odrzucili projekt uchwały o zamiarze połączenia Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną. Do jej przyjęcia namawiał ich wójt Sławomir Ambroziak, tłumacząc to m.in. względami oszczędnościowymi oraz większymi możliwościami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Nie połączą GOK-u z biblioteką
GOK i biblioteka mieszczą się w tym samym budynku, ale nadal będą funkcjonować jako odrębne instytucje

W porządku obrad piątkowej sesji Rady Gminy Jedwabno znalazł się projekt uchwały dotyczącej zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną. Dzięki temu miałaby powstać jedna instytucja – Centrum Kultury w Jedwabnie, którym kierowałaby obecna dyrektor biblioteki. Wójt Sławomir Ambroziak tłumaczył, że uchwała ma jedynie charakter intencyjny i nie oznacza, że przekształcenie nastąpi od razu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.