Wywiad z wiceminister Olgą Semeniuk-Patkowską

Nie szczędzimy środków na lokalne projekty - Kandyduje Pani do Sejmu. Poseł musi mieć program- dla Polski jak i dla regionu. Jak Pani postrzega potencjał powiatu szczycieńskiego?

- Mądrze prowadzona polityka łączy wszystkie regiony, nie dzieli kraju na część lepszą i gorszą, bogatszą i biedniejszą. Bardzo ważna jest dla mnie realizacja strategicznych inwestycji, dzięki którym tworzone są nowe miejsca pracy, buduje się drogi, odnawia zabytki czy rozwija turystykę. Kluczowe są tutaj odpowiednie proporcje- bardzo ważne, żeby to lokalne wspólnoty decydowały jakie projekty są dla nich najważniejsze i co chcą realizować. Rolą rządu jest wspomaganie takich działań, ale te decyzje musza zapadać właśnie na poziomie małych ojczyzn. To jest najlepsze wykorzystanie potencjału- decyzje powinny zapadać na poziomie lokalnym a rolą rządu, jest zapewnienie dla samorządów odpowiednich środków finansowych. Pamiętajmy, że miejsca gdzie pojawiają się nowe, dobre drogi, odpowiednio uzbrojone tereny w sieci energetyczne są najlepszym magnesem dla przedsiębiorców i inwestycji.

- Jakie inwestycje uzyskały wsparcie?

- Przyjrzyjmy się niektórym z tych projektów. To między innymi przebudowa dróg i ulic na terenie gminy Rozogi za prawie 5 mln złotych, poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świętajno poprzez rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych za ponad 2,5 mln złotych, budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór za 2,5 mln złotych czy poprawa dostępności do wody pitnej na terenie Gminy Dźwierzuty za 5 mln złotych. To projekty służące przede wszystkim lokalnym społecznościom ale także firmom. Natomiast pamiętajmy, że rozbudowa infrastruktury jest bardzo ważna, ale to nie jedyny obszar, który wspieramy.

- Na co jeszcze zwracacie uwagę?

Wspólnota lokalna to także jej tożsamość i tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Inwestycje w zabytki to inwestycje zarówno w naszą przeszłość, jak i w naszą przyszłość. Historyczne budynki i inne obiekty przybliżają nam losy naszego państwa i pozwalają budować poczucie tożsamości. Ma to swój realny wymiar w postaci wsparcia konserwacji murów wieży gotyckiego kościoła z XIV w. w Dźwierzutach, renowacji Kościoła WNMP w Szczytnie, kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu, Kościoła Filialnego św. Maksymiliana Kolbe w Księżym Lasku czy remontu elewacji Szkoły Podstawowej w Jerutach.

- To na co Pani wskazała dot. wsparcia samorządów. Co jeszcze chciałaby Pani zaoferować Polakom jako przyszły poseł. A może znowu przyszły członek rządu?

- Od ośmiu lat oferujemy Polakom normalność. Nie pozwolimy by radykalne postulaty hamowały rozwój Polski lub prowadziły do pozbawiania Polaków prawa do posiadania samochodu czy wyjazdu na wakacje.

Po drugie dbamy o bezpieczeństwo Polski. Odbywa się to w wymiarze obrony granic państwa, jego suwerenności. Dlatego tak wzmacniamy polską armię. Ale ważne jest bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Premier Mateusz Morawiecki i cały obóz Prawa i Sprawiedliwości dba o to, by odtwarzać posterunki policji, które likwidowali poprzednicy, czy dofinansowywać Ochotnicze Straże Pożarne. Będziemy też kontynuować realizację programów modernizujących służby mundurowe.

Po trzecie programy społeczne. Rodziny nie mogą zostać pozostawione same sobie. Dlatego od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus urośnie do 800 plus. Wprowadzimy na stałe 14 emeryturę i darmowe leki dla seniorów.

- Jeśli już mówimy o sprawach społecznych, to nie mogę nie zapytać Pani o program dla Polek. Widzimy tutaj dużą polaryzację a ten temat stał się jednym z przewodnich w tej kampanii

- Przede wszystkim chciałabym mówić o silnych stronach Polek. Badania pokazują, że jesteśmy bardzo dobrze wykształcone, doskonale odnajdujemy się na rynku pracy, łączymy życie zawodowe z rodzinnym. Nie potrzebujemy fałszywej troski lewicowych środowisk zachodu czy skrajnie ideologicznych organizacji pozarządowych. Konserwatywne poglądy, przywiązanie do tradycji nie stoi na przeszkodzie do sukcesów zawodowych i prywatnych. Wręcz przeciwnie. Bo przecież tradycja i rodzina to największa siła i wsparcie.

- Co chciałaby Pani zaoferować Polkom jako przyszły poseł. A może znowu przyszły członek rządu?

- Polki są bardzo przedsiębiorcze. To bardzo duży impuls dla całego sektora polskich małych i średnich firm. Każda przedsiębiorczyni, zarówno ta początkująca jak i zaczynająca prowadzić swoją firmę, powinna mieć wsparcie instytucji rządowych, takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dlatego otworzyłam jej oddział w województwie warmińsko- mazurskim, by wesprzeć wszystkie mieszkanki Warmii i Mazur. Wiem też, że programy wsparcia muszą być dopasowane do konkretnych potrzeb- inne wyzwania stoją przed Polką dopiero zaczynającą dorosłe życie, inne przez młodą mamą a jeszcze inne przed paniami w wieku średnim. Temu właśnie służy oferta PARP. Chciałabym to wyraźnie powiedzieć- Polski doskonale radzą sobie w biznesie czy na rynku pracy. Ale solidaryzm społeczny wymaga by niewidzialna ręka rynku była wspierana widzialną ręką państwa.

Troska o rodzinę i pracę zawodową to jedno. Ale nie zapominam o lokalnych wspólnotach. Kobiety są w nich naturalnymi liderkami. Jak np. w Kołach Gospodyń Wiejskich. Chciałabym wspomóc rozwój kościelnych chórów, orkiestr ochotniczych straży pożarnych oraz lokalnych ośrodków kultury- lokalna tradycja to siła Polski i Polaków. Tradycje lokalnych wspólnot to serce polskiej tożsamości.

- Te obietnice są realne?

Przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość udowodniło swoją wiarygodność. Jesteśmy sprawczy i na bieżąco reagujemy na pojawiające się wyzwania. Naszym celem jest sprawne państwo. Bardzo dużo w tej materii udało się zrobić.

Podam przykład jak wiele udało się zbudować w ostatnim czasie na Warmii i Mazurach. Otworzyłam oddział PARP, w październiku powstało biuro Rzecznika Finansowego. Dzięki niemu każdy pokrzywdzony człowiek czy mała firma przez instytucje finansowe (banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe) może otrzymać sprawną i profesjonalną pomoc i skutecznie dochodzić sprawiedliwości. To realne działania, ale wiemy, że dużo pracy jeszcze przed nami. Co do jednego jednak jestem absolutnie pewna- damy radę!

Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwość