Dieta radnego jest rekompensatą za utracone wynagrodzenie. Dlatego nie można jej wypłacać w przypadku „usprawiedliwionej” nieobecności na posiedzeniu rady lub komisji – uznał nadzór prawny wojewody warmińsko-mazurskiego. Sprawa dotyczy uchwały rady w gminie Szczytno, która podwyższała wysokość diety oraz zmieniała zasady jej przyznawania.

Nie usprawiedliwią  już swojej absencji
Dieta będzie potrącana radnemu za każdą nieobecność, niezależnie od tego z jakich powodów nie przybył na posiedzenie komisji bądź sesję

Radni gminy Szczytno półtora miesiąca temu podnieśli swoje diety. Określili przy tym sytuacje, w których dieta będzie pomniejszana. Według zapisów uchwały, ma się to dziać w przypadku nieuczestniczenia w posiedzeniach organów Rady Gminy Szczytno. Za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną radnemu potrąca się 5% kwoty diety miesięcznej. I ten właśnie zapis dotyczący „nieobecności nieusprawiedliwionej” wzbudził zastrzeżenia wojewody, który uchwałę w całości unieważnił.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.