Seweryn Drężek nadal pełnić będzie funkcję radnego. Przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących Rada Gminy w Rozogach uznała, że brak jest przesłanek do wygaszenia mu mandatu.

Nie wygaszą  mandatu radnemu
Radna Wanda Malon, jako jedyna głosowała przeciw uchwale „uniewinniającej” radnego Seweryna Drężka

Do olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego wpłynęło 18 kwietnia br. anonimowe pismo, którego autorzy dowodzili, że Seweryn Drężek zdobył mandat radnego gminy Rozogi z naruszeniem obowiązujących przepisów, bo nie mieszka na terenie tej gminy. KBW zleciło wyjaśnienie sprawy Radzie Gminy w Rozogach, a ta przekazała to Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jej członkowie przeprowadzili czynności wyjaśniające zmierzające do zweryfikowania donosu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.