Miasto od nowa prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji wież telefonii komórkowej na budynku przy ul. Kętrzyńskiego 3. Mieszkańcom sąsiedniego bloku sprawa ta spędza sen z powiek. Obawiają się, że kontrowersyjna inwestycja jednak dojdzie do skutku. Nie mają już zaufania do władz miasta, bo urząd, wydając wcześniejszą, korzystną dla inwestora decyzję, dopuścił się wielu naruszeń przepisów.

Niech burmistrz stanie po naszej stronie
Mieszkańcy bloku przy ul. Kętrzyńskiego 1 i wspierający ich radny Paweł Malec (pierwszy z lewej) wciąż z niepokojem patrzą na sąsiednią posesję, bojąc się, że któregoś dnia pojawią się na niej wieże telefonii

INWESTOR WAŻNIEJSZY NIŻ MIESZKAŃCY

Batalia mieszkańców ul. Kętrzyńskiego 1 przeciwko ustawieniu na sąsiednim bloku wież telefonii komórkowej trwa już trzy lata. W 2014 r. burmistrz Szczytna wydała decyzję dotyczącą ustalenia warunków lokalizacji tej inwestycji. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej zaskarżyli ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To uznało ich racje i uchyliło decyzję. W uzasadnieniu wskazało, że miasto dopuściło się szeregu naruszeń przepisów proceduralnych. Jednym z najważniejszych było to, że mieszkańcy nie zostali we właściwy sposób poinformowani o toczącym się postępowaniu. Za kolejne poważne naruszenie przepisów kolegium uznało to, że Urząd Miejski, wydając decyzję, oparł się jedynie na bardzo ubogiej dokumentacji dostarczonej przez inwestora, a sam nie dokonał w tej sprawie żadnych samodzielnych ustaleń. Miasto przedwcześnie założyło też, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do postępowania środowiskowego. Od decyzji SKO odwołał się inwestor, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił jego skargę. Podtrzymał również wszystkie zastrzeżenia, które wobec miasta wyraziło kolegium.

NIE UFAJĄ WŁADZOM

To jednak nie kończy sprawy. Obecnie urząd od początku prowadzi postępowanie dotyczące ustalenia warunków lokalizacji wież telefonii. Mocno niepokoi to mieszkańców bloku przy ul. Kętrzyńskiego 1.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.