Szczytno jest jedynym miastem w województwie warmińsko-mazurskim posiadającym aż 6 wlotów-wylotów dróg krajowych. Jest więc bardzo ważnym węzłem dróg krajowych. Usprawnienie powiązań komunikacyjnych dróg krajowych z portem lotniczym Olsztyn-Mazury i Specjalną Strefą Ekonomiczną wymaga bezwzględnie budowy obwodnicy Szczytna.

Niechciana obwodnica
Usprawnienie powiązań komunikacyjnych dróg krajowych z portem lotniczym Olsztyn-Mazury i Specjalną Strefą Ekonomiczną wymaga bezwzględnie budowy obwodnicy Szczytna

Obwodnica Szczytna nie została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 i nie jest aktualnie planowana jej realizacja – tak brzmi odpowiedź na interpelację zgłoszoną w lipcu przez poseł Urszulę Pasławską do Ministra Infrastruktury. Tym samym, przez okres co najmniej kilkunastu najbliższych lat ruch tranzytowy nadal będzie przemieszczać się przez centrum Szczytna, a my będziemy narażeni na jego uciążliwe oddziaływanie (zapachy, spaliny, drgania, hałas). Będziemy poruszać się ulicami w centrum miasta w sposób niekomfortowy, powodujący frustrację kierowców. Już to obserwujemy, a mianowicie kolejki pojazdów i ruch z zatrzymaniami. A będzie z roku na rok coraz gorzej, kolejki pojazdów będą się wydłużać, a korki - częstsze i dłuższe.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.