Część nauczycieli szczycieńskich szkół nie uzasadnia wniosków o nagrody burmistrza dla swoich uczniów. Skutkuje to tym, że członkowie komisji oświaty, którzy je opiniują, mają problem z dokonaniem wyboru kandydatów.

Niepełne wnioski o nagrody
Zdaniem radnej Teresy Moczydłowskiej nauczyciele powinni bardziej przykładać się do pisania wniosków o nagrody dla swoich uczniów

Od kilkunastu lat na zakończenie roku szkolnego w Szczytnie wręczane są nagrody najlepszym uczniom w dziedzinie oświaty, upowszechniania kultury i sportu. Kandydatów zgłaszają rady pedagogiczne poszczególnych szkół. Następnie trafiają one pod obrady komisji oświaty Rady Miejskiej. Jej członkowie, po zapoznaniu się z wnioskami napisanymi zwykle przez wychowawców, opiniują kandydatury i listę swoich propozycji przedkładają burmistrzowi, do którego należy ostateczna decyzja. Wnioski są zakodowane, dzięki czemu radni dokonują oceny tylko na podstawie opisu osiągnięć dzieci. Tu jednak pojawia się problem.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.