Niepodległość narodu jest dobrem wspólnym. Przyjęty 24 maja 2017 r. przez rząd Wieloletni Program NIEPODLEGŁA (na lata 2017 – 2021) jest inicjatywą organizowaną z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej główny cel to wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków.

Niepodległa
Wojewoda Artur Chojecki podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Olsztynie. Spotkanie z młodzieżą

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Program obchodów, dzięki Programowi NIEPODLEGŁA, będzie mógł połączyć wszystkich Polaków, pomimo różnic, bez względu na światopogląd czy poglądy polityczne, tak jak sto lat temu Niepodległa połączyła podzielony zaborczymi granicami naród.

Nadzór nad realizacją programu oraz przebiegiem wydarzeń rocznicowych powierzono  Pełnomocnikowi Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosławowi Sellinowi. Do zarządzania i koordynacji programem wyznaczono Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Program tworzą trzy segmenty, trzy priorytety.

Chciałbym tutaj wskazać na priorytet drugi, za który odpowiada Biuro Programu NIEPODLEGŁA (BPN). W drugiej połowie tego roku uruchomiono programy dotacyjne: „Koalicje dla Niepodległej” wspierające organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie oraz „Niepodległa” - skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Część tych projektów będzie realizowana, pod moim patronatem, przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Zgłosiliśmy kilka pomysłów. Ostatecznie zaakceptowano dwa.

Przygotowywany jest konkurs dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i olsztyńską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej. Konkurs odbywa się pod hasłem „Świadectwa przeszłości – jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny”. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-7), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W swoich pracach uczestnicy konkursu, w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej, podejmą temat dziejów swojej rodziny, bliskich na tle wydarzeń historycznych związanych z dziejami Polski. Prace można zgłaszać do Kuratorium Oświaty do dnia 6 listopada, a 15 grudnia odbędzie się uroczysta gala konkursowa. Drugim wydarzeniem będzie koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, który odbędzie się 8 grudnia w Olsztynie.

Zapraszam dzieci i młodzież

do udziału w konkursie, a mieszkańców powiatu szczycieńskiego na wspaniały koncert.

Artur Chojecki,

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski