W tym roku przypada 70. rocznica powstania Liceum Ogólnokształcącego w Szczytnie. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był prof. Michał Leśniewski, postać zasłużona nie tylko dla szczycieńskiej oświaty, ale i miasta. „Kurek Mazurski” publikuje drugą część wspomnień jego syna, Janusza Leśniewskiego.

Niezłomny profesor (2)

REPRESJE ZA OBRONĘ II RZECZPOSPOLITEJ

Profesor Leśniewski podczas zgromadzenia wszystkich dyrektorów i kierowników internatów z terenu Szczytna zaprotestował przeciwko oczernianiu przedwojennej Polski przez politruka z Warszawy. Działo się to w styczniu 1947 r., przed wyborami do „Rządu Rzeczpospolitej Polskiej później PRL” (pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza). Politruk nie potrafił się nawet poprawnie wysłowić w języku polskim. Po ostrym słownym proteście, dyrektor opuścił ostentacyjnie to haniebne zgromadzenie. W proteście odważyła się towarzyszyć mu tylko kierowniczka przedszkola – ciocia znakomitej aktorki Krystyny Sienkiewicz. Teraz oboje spoczywają obok siebie na cmentarzu. W drodze do domu dyrektor został aresztowany i osadzony w piwnicy Urzędu Bezpieczeństwa. Chyba tylko dlatego, że część funkcjonariuszy uczęszczała do Liceum Wieczorowego, którego był dyrektorem, został po pewnym czasie zwolniony z aresztu. Zagrożono mu jednak, że kolejne podobne wystąpienie spowoduje poważne konsekwencje. Zarzucano mu także, że wcześniej oficjalnie i aktywnie popierał działania przedwyborcze PSL i Stanisława Mikołajczyka. Niedługo po „wyborach” został uprowadzony przez nieznanych sprawców i zginął bez śladu szef PSL w Szczytnie pan Ligenza.

Dyrektor odmówił również pierwszemu sekretarzowi powiatowemu w Szczytnie wstąpienia w szeregi Polskiej Partii Robotniczej. Ów sekretarz, jak mówiono, w Lublinie zastrzelił swojego przełożonego „kapitalistę”. Dyrektor Michał Leśniewski był tolerowany do czasu tylko dlatego, że partia nie miała jeszcze swoich ludzi na to stanowisko.

W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE

Tymczasem szkoła systematycznie podnosiła swój poziom.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.