Niż demograficzny, którego skutki do tej pory najboleśniej odczuły szkoły podstawowe i gimnazja, dotyka również, w coraz większym stopniu, szkoły średnie. W przyszłym roku wszystkie trzy szczycieńskie placówki planują utworzenie mniejszej liczby oddziałów. Uczniów, w tym także tych spoza powiatu, przyciągnąć ma bogata oferta edukacyjna. Zniechęca ich jednak brak wystarczającej liczby miejsc w internacie.

Niż puka do bram

DRŻĄ O ETATY

Szczycieńskie szkoły ponadgimnazjalne przygotowują się już do naboru uczniów w nowym roku szkolnym. We wszystkich trzech placówkach – Zespole Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 planowane jest utworzenie mniejszej liczby klas pierwszych niż w roku bieżącym. W ZS nr 1 będzie to osiem oddziałów, o dwa mniej niż obecnie. W ofercie placówki znajdą się: liceum policyjne (1 klasa), trzy klasy technikum (informatyczne, mechaniczne i ekonomiczne), dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej oraz dwie wielozawodowe. - Jest to projekt minimum – - zastrzega wicedyrektor ZS nr 1 Dorota Sadowska, nie wykluczając, że w przypadku większego zainteresowania młodzieży, szkoła może utworzyć dodatkowe klasy, choćby technikum handlowego i agrobiznesu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.