Nad jeziorem Dłużek, w Strefie Wypoczynku, zostanie zainstalowany krąg ogniskowy z kamienia wraz z ławkami wokół paleniska. Na realizację zadania gmina Jedwabno pozyskała środki w ramach Małych Grantów Sołeckich.

Nowa atrakcja w Dłużku
Nowe miejsce do rekreacji powstanie nad malowniczo położonym jeziorem Dłużek

W ramach tegorocznej edycji konkursu „Małe granty sołeckie” dofinansowanie otrzymał projekt gminy Jedwabno pod nazwą „Poprawa estetyzacji Sołectwa w miejscowości Dłużek”.

Zadanie przewiduje utworzenie nowego miejsca rekreacji, usytuowanego nad samym jeziorem Dłużek. Na ten cel zaplanowano kwotę 25 tys. zł, z czego 12,5 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a 12,5 tys. zł pochodzić będzie z budżetu gminy Jedwabno.

Inwestycja polega na stworzeniu korzystnych warunków dla integracji mieszkańców sołectwa Dłużek i całej gminy oraz osób będących przejazdem w Dłużku. Ma też urozmaicić ofertę spędzania wolnego czasu na terenie sołectwa.

Wkrótce w Strefie Wypoczynku nad jeziorem zostanie zainstalowany krąg ogniskowy z kamienia z ławkami wokół paleniska.

(g)