Pasym rozpoczyna jedną z największych inwestycji w ostatnich latach – budowę nowej oczyszczalni ścieków. Na ten cel miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozyskał rekordowe w regionie dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln złotych. Radość burmistrza Cezarego Łachmańskiego i prezesa spółki Ireneusza Rosika jest tym większa, że już udało się wyłonić wykonawcę zadania.

Nowa oczyszczalnia za 12 milionów
Czek wręczony, wykonawca wyłoniony – można więc zaczynać budowę nowej oczyszczalni. Od lewej: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Pasymiu Edyta Adamczyk, przewodniczący Andrzej Kozikowski, wicemarszałek województwa Sylwia Jaskulska, marszałek Gustaw Marek Brzezin, burmistrz Cezary Łachmański i prezes ZGKiM Ireneusz Rosik

NAJLEPSZE DOFINANSOWANIE W REGIONIE

O tym, że pasymski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego ponad 6 mln zł dofinansowania na budowę nowej oczyszczalni ścieków, było wiadomo już wiosną. W minionym tygodniu kropkę nad „i” postawił marszałek Gustaw Marek Brzezin, który przyjechał do Pasymia, aby wręczyć symboliczny czek prezesowi spółki Ireneuszowi Rosikowi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.