W Laurentowie oficjalnie otwarto stację uzdatniania wody. Na tę inwestycję od wielu lat czekali mieszkańcy Rum, Sąpłat, Julianowa, Ruska Małego, Giśla, Szczepankowa, Augustowa, Dębu i Łupowa. Z kranów w ich domach coraz częściej płynęła mętna woda o ponadnormatywnym stężeniu manganu i żelaza.

Nowa stacja w Laurentowie
Wstęga przecięta. Wodę dostarczaną ze stacji uzdatniania wody w Laurentowie można teraz pić prosto z kranu

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Laurentowie to najważniejsza część zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie – etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie”. W ramach inwestycji wybudowano prawie półtora kilometra sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) z przyłączami, a także niezbędne do obsługi sieci cztery przepompownie kompaktowe z pompą wirowo-wyporową, trzy studnie napowietrzająco-odpowietrzające oraz jedną studnię odwadniającą.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.