ARCHEOLOGIA NA TOPIE

W piątek w Muzeum Mazurskim w Szczytnie otwarto nową, stałą wystawę „Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności”.

Nowa  wystawa w muzeum
Fragment ekspozycji archeologicznej prezentujący artefakty, pozyskane w trakcie wykopalisk w Burdągu

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania archeologią i najstarszą przeszłością ziem rodzinnych. Świadczą o tym liczne festyny archeologiczne, popularne wydawnictwa, prelekcje oraz wystawy. Również szczycieńskie muzeum postanowiło wyjść naprzeciw tym zainteresowaniom i przygotowało wystawę, pokazującą historię naszego powiatu w pradziejach i średniowieczu. Muzeum Mazurskie jak najbardziej mogło się tego podjąć, ponieważ dysponuje dobrze zachowanymi zbiorami archeologicznymi przedwojennego Heimatmuseum. Muzeum założone w 1925 r. przez Hansa Tiskę, nauczyciela i społecznego opiekuna zabytków, posiadało liczne, często unikatowe zbiory archeologiczne. Po 1945 r. zabytki archeologiczne nie napływały już do muzeum tak często. Z rozmów prowadzonych w kuluarach z archeologami wynika, że niektóre rodzaje zgłoszeń już się prawie nie zdarzają. Wynika to z dwóch czynników. Zmieniła się technika uprawy ziemi. Kiedyś, idąc za koniem, łatwiej było coś zauważyć.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.