Rozpoczął się proces, którego celem jest pełne wdrożenie zabezpieczenia naszych danych przed ewentualnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości.

Nowe rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo naszych danychOd 1 czerwca 2024 r. wszystkie instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzania specjalnego rejestru przed udzieleniem pożyczki czy podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży np. nieruchomości.

Obecnie to ofiara przestępstwa kradzieży tożsamości musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie prawne lub finansowe. Nowe przepisy zdejmą ten obowiązek z pokrzywdzonych. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania w trakcie obowiązywania zastrzeżenia PESEL, instytucja finansowa nie będzie miała możliwości domagania się zaspokojenia roszczeń, np. spłaty długu.

 

Jak zastrzec numer PESEL?

* W urzędzie gminy

* Online –  wejdź na stronę mobywatel.gov.pl

1. Wybierz sekcję Twoje dane, a następnie Rejestr Zastrzeżeń PESEL

2. Wybierz „Zastrzeż PESEL” lub „Cofnij zastrzeżenie”

3. Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenia,

Kto będzie zobowiązany do weryfikacji zastrzeżenia?

* Banki/SKO

* Firmy pożyczkowe

* Firmy telekomunikacyjne

* Notariusze

* Sądy

Przykładowe czynności wymagające weryfikacji zastrzeżenia:

* Pożyczki

* Rachunek bankowy (konto)

* Kredyt / pożyczka

* Karta kredytowa

* Leasing konsumencki

* Wydanie duplikatu karty SIM

* Sprzedaż nieruchomości

Co zyskujemy dzięki nowym przepisom?

* nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego, wykorzystując nasze dane

* ograniczenie konsekwencji dochodzenia roszczeń wobec osoby, której ukradziono tożsamość

* zmniejszenie liczby przestępstw z użyciem cudzej tożsamości

* ograniczenie strat wynikających z wyłudzeń